CV

CV


MLB AB 

Mikael Löfqvist Byggbeskrivningar AB


Erfarenhet från arkitektkontor är som Uppdragsansvarig, Handläggare projektering,

Handläggande Ingenjör och Projekteringsledning hos NCC.


Div Beskrivningar             

MLB AB utför byggnadsbeskrivningar för olika arkitektkontor och beställare.

Med erfarenhet av många olika sorters verksamheter, typ:

Skolor, Förskolor, Kontor, Banker, Storkök, Sjukhus, Vårdcentraler, Äldreboenden,

Hotell, Köpcenter, P-däck, Bostäder, Industrier, div olika säkerhetsklassade objekt

samt olika Kulturbyggnader mm.


CV

CV skickas vid förfrågan


Referenser

Referenser ges vid förfrågan